RIZA METNİicon

RIZA METNİ


BURTECH KİMYA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

Burtech Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni kapsamında, Burtech Kimya’dan alışveriş yapan müşterilere çeşitli kampanyalar ve indirimler sunan Burtech Kimya internet sitesi üyeliğiniz kapsamındaki faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için; kimlik, iletişim, müşteri, meslek ile aile bireyleri ve yakın bilgilerinizin aşağıda yer alan amaçlarla işlenmesini ve bu amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında yerleşik iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Burtech Kimya şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmasını kabul ediyor musunuz?

• Burtech Kimya tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla;
• Kart programlarına başvuruların toplanması,
• Söz konusu programın yürütülmesi ile kişisel verilerinizin CRM sistemimize kayıt edilerek segmentasyon yapılması (meslek, alışveriş alışkanlığı, aktiflik durumu, ürün-reyon ilgisi vb.),
• Kişisel verilerin alışveriş alışkanlıklarına göre analiz edilmesi, fırsatların sunulması ve Şirket içi raporlanması,
• Çağrı merkezimiz üzerinden aranarak dönemsel olarak memnuniyet anketi yapılması,
• Özel kampanyaların oluşturulması, SMS, e-posta, mobil uygulama, sosyal medya ve internet reklamları ile duyurulması,
• Kişisel veri sahiplerine finansal fırsat sunabilmek için kredi kuruluşlarıyla iş birliği yapmak ve bu kapsamda veri paylaşımı gerçekleştirilmesi,
• Dönemsel olarak memnuniyet anketi yapılması.
Burtech Kimya internet sitesi üyeliği kapsamında Aydınlatma Metni’ni okudum.
Bu kapsamda yukarıdaki Rıza Metni’ne onay veriyorum.